Voorwaarden en beleid

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en hun naleving. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door relevante auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

Toestemming is toegestaan ​​om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (gegevens of programmering) op de site van Denoten Laer te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de enige vergunning van licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
het materiaal gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
een product of materiaal op de site van Denoten Laer proberen te decompileren of opnieuw samen te stellen;
verwijder copyright of andere beperkende documentatie van de materialen; of
breng de materialen over naar iemand anders of “spiegel” de materialen zelfs op een andere server.
Deze vergunning kan dientengevolge worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan door Denoten Laer worden beëindigd wanneer dit wordt geacht. Nadat de vergunning is beëindigd of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de site van Denoten Laer worden gegeven “zoals ze zijn”. Denoten Laer geeft geen garanties, wordt niet gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden of niet-inbreuk op gelicentieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Denoten Laer geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of de niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of de algemene identificatie met dergelijke materialen of op andere bestemmingen die met deze website zijn verbonden.

4. Beperkingen

Denoten Laer of zijn leveranciers mogen in geen geval worden blootgesteld aan schade (rekening houdend met, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van zakelijke inmenging) die voortkomt uit het gebruik of de onmacht om de materialen op de internetpagina van Denoten Laer te gebruiken. , ongeacht de mogelijkheid dat Denoten Laer of een door Denoten Laer goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar bevoegdheden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichtingen voor zware of toevallige schade toestaan, maken deze opsluitingen voor u mogelijk geen verschil.

5. Amendementen en errata

De materialen die op de site van Denoten Laer verschijnen, kunnen typografische of fotografische fouten bevatten. Denoten Laer garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. Denoten Laer kan verbeteringen doorvoeren aan de materialen op haar site wanneer zonder kennisgeving. Denoten Laer doet dan weer geen enkele toewijding om de materialen bij te werken.

6. Links

Denoten Laer heeft de meeste websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s. Het opnemen van een verbinding impliceert niet dat Denoten Laer de site ondersteunt. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Denoten Laer kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website altijd en zonder kennisgeving bijwerken. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van Denoten Laer, dient te worden beheerd door de wetten van het land van de staat Denoten Laer in de VS, zonder rekening te houden met zijn bewering over wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgesteld met het einddoel dat u zou moeten zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid.

  • Voordat of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
  • We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.
  • We zullen alleen individuele gegevens bewaren die zo lang zijn als essentieel voor de bevrediging van die redenen.
  • We verzamelen individuele gegevens met legale en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
    Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt, en, voor zover essentieel om die redenen, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
  • We beschermen individuele gegevens door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.
  • We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0